This is an example of a HTML caption with a link.
:::
姜懿珊 - 學務 | 2023-11-06 | 點閱數: 69

11 月農產主題海報已上傳至臺南市學校午餐教育資訊網 / 營養教育 / 主題海報,網址如下,請各校多加利用,以利食農教育推動。

       (一)菱角 : https://lunch.tn.edu.tw/custom_issue/179

       (二)米麥類 :https://lunch.tn.edu.tw/custom_issue/143https://lunch.tn.edu.tw/custom_issue/142https://lunch.tn.edu.tw/custom_issue/141https://lunch.tn.edu.tw/custom_issue/140